شرکت آرام سیر اسپانه در سال 1389 با شماره ثبت 43322 تاسیس شده و با اخد مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری و با هکاری جمعی از متخصصان و جوانان با تجربه اقدام به راه اندازی سیستم فروش اینترنتی نموده.این شرکت در زمینه ی فروش بلیت در همه ی مسیر های داخلی و خارجی فعالیت می کند.